Pedagógusaink

Bojtosné Serfőző Zita– angol szakos nyelvtanár
Borbás Ágnes– igazgatóhelyettes
– magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
– magyar-orosz szakos tanár
– szakvizsgázott közoktatás-vezető
– érettségi vizsgaelnök
– a 11.a osztályfőnöke
Deli Julianna– okleveles földrajz szakos középiskolai tanár
– földrajz-rajz szakos tanár
– okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár
– biológia szakos tanár hittan szakos tanár
– szakvizsgázott pedagógus, mozgókép és médiakultúra szakirány
– katolikus hittan szakos tanár
– katolikus hittan munkaközösség-vezető
Farkasné Besenyei Mária– igazgató
– okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
– okleveles történelemtanár
– katolikus hittan szakos tanár
– szakvizsgázott közoktatás-vezető
– érettségi vizsgaelnök
– Szent Gellért díjas
Fülöpné Kovács Krisztina– biológia szakos tanár
– informatika szakos tanár
Gulyásné Tajti Éva– magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
– magyar-orosz szakos tanár
– katolikus hittan szakos tanár
– humán munkaközösség-vezető
– a 6.a osztályfőnöke
Gyarmati Vivien– angol szakos nyelvtanár
– földrajz szakos középiskolai tanár
– gyakornok
Gyimesi István– matematika-fizika szakos középiskolai tanár
– tanügy-igazgatási szakértő
– szakvizsgázott pedagógus
Halászi Zoltán– okleveles történelem szakos középiskolai tanár
– a 12.a osztályfőnöke
Kántorné Pataki Erika– okleveles földrajztanár
– földrajz-rajz szakos tanár
– készségtárgyak munkaközösség-vezető
– a 7.a osztályfőnöke
Kissné Kis Mária– okleveles testnevelő tanár
– tájfutó szakedző
Nagy Ferencné– német szakos nyelvtanár
– okleveles történelem-orosz szakos középiskolai tanár
– idegennyelvi munkaközösség vezető
– érettségi vizsgaelnök
– Városi Pedagógiai díjas
– a 12.b osztályfőnöke
Nagy-Mihályi Judit– angol szakos nyelvtanár
– diákönkormányzatot segítő tanár
Ózsváriné Pethő Adrienne Anna– okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár
– okleveles közoktatás vezetői szakvizsgázott pedagógus
– mesterpedagógus
– természettudományi munkaközösség-vezető
– az 5.a osztályfőnöke
Panyi Katalin Zsuzsanna– német szakos nyelvtanár
– német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
– SNI és BTMN tanulók nyilvántartója
Réz István– okleveles matematikatanár
– matematika-ének-zene szakos tanár, kántor
– matematika munkaközösség-vezető
– Pájer Antal díjas
Réz Judit– okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
– magyar-történelem szakos tanár
– okleveles latin szakos középiskolai tanár
– Pájer Antal díjas
Sándorné Bárdos Zsuzsanna– okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár
– okleveles informatika szakos tanár
– a 9.b osztályfőnöke
– osztályfőnöki munkaközösség vezető
Szabó-Bálint Katalin– okleveles angol szakos nyelvtanár
– okleveles orosz nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár
– román nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár
– Megyei Pedagógiai díjas
Szabóné Nagy Enikő– okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár
– érettségi vizsgaelnök
– Szent Gellért díjas
– Jászapáti Városért díjas
– a 9.a osztályfőnöke
Urbán Barbara– okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár
– a 8.a osztályfőnöke
– szakvizsgázott közoktatás-vezető
– érettségi vizsgaelnök
Veleczki János– testnevelés szakos tanár
– okleveles gyógytestnevelő tanár
– atlétika szakedző
– a 10.a osztályfőnöke

Óraadó pedagógusok

Koczka Csabáné– gyógypedagógus
Szabó-Bálint József – okleveles számítástechnika szakos tanár
– fizika szakos középiskolai tanár
Tarjáni Zoltán– biológia-testnevelés szakos tanár
– rendőr törzsőrmester
Urbán Ilona – földrajz-biológia szakos tanár
– okleveles földrajz szakos tanár

Technikai dolgozók

Csík Éva– gazdasági ügyintéző
Gyenes Józsefné– takarító
Mészáros Éva– könyvtáros (GYED)
Miklós Katalin– gazdasági ügyintéző
Nagy Józsefné– takarító
Nagy Zsolt– karbantartó
Nagyné Bojtos Andrea– gazdaságvezető
Nagyné Pongó Rita– iskolatitkár
Németh Adrián– informatikai rendszergazda
Oskola Anita– takarító
Senográczki Miklós– karbantartó
Senográczki Pálné– takarító
Stupekné Horváth Piroska– takarító
Tóthné Major Judit– munkaügyi/ tb-bér ügyintéző
Végh Zoltánné– takarító
Zana Csilla– könyvtáros